فلکسی

▪ انعطاف پذیری زیاد
▪ مقاومت مکانیکی متوسط در برابر فشار، کشش، سایش و ضربه
▪ دوره عمر طولانی
▪ ضد تاب خوردگی
▪ مقاوم در برابر خوردگی محیطی، اشعه ماوراء بنفش) نور آفتاب ( و حرارت بالا
▪ توانایی تخلیه الکتریکی ساکن با اتصال به زمین
▪ ورق گالوانیزه مطابق با استاندارد EN-10346
▪ روکش PVC ، ضد انتشار آتش
▪ ضریب حفاظتی محیطی : IP 54 تا IP 67
▪ مطابق استاندارد IEC 60529 با توجه به نوع گلند
▪ بازده دمایی
متحرک -5˚C تا +90˚C
ساکن -25˚C تا +105˚C
▪ مقاومت در برابر کشش و چرخش